בית הספר היהודי ׳בראשית׳

בית הספר הפרטי היהודי ׳בראשית׳ הוקם בשנת ה׳תשפ״א (2021).