About Chabad House Limassol

About Chabad House Limassol Cyprus

בשלהי שנת ה׳תשע״ד (2014) הגיעו הרב יאיר בייץ׳ עם רעייתו הרבנית גאולה לעיר לימסול עם שני ילדיהם, במטרה להצטרף לשרשרת האור שהקים הרבי מליובאוויטש על אלפי שלוחיו, ולהאיר את לימסול.

הרב יאיר וגאולה שי׳ נענו לקריאתו של רבה הראשי של קפריסין וראשון השלוחים לאי, הרב אריה זאב רסקין שליט״א, והגיעו ללימסול על מנת לפתוח בית חב"ד, לבנות בית חם לקהילה היהודית, ולתת מענה לזרם התיירים יהודי ההולך וגדל.

לימסול הינה הבירה הכלכלית של קפריסין, בה מרוכזים כרבע מתושבי האי, שכן היא העיר הגדולה ביותר מבחינה גאוגרפית, והמטרופולין הגדולה והחשובה ביותר, ובתחילת העשור הקודם זיהה הרב רסקין תנועה הולכת וגדלה של יהודים וישראלים שהחליטו לעשות מעבר מגורים (׳רילוקיישן׳) קבוע ללימסול. על מנת לענות על הצרכים המיוחדים של הקהילה היהודית בעיר, הוחלט לפתוח בית חב"ד של קבע, מקום תפילה והתקהלות, מקום שיהווה מגדלאור של יהדות ועזרה הדדית בקהילה הצעירה.

כשברקע מתנהל בארץ ישראל מבצע ׳צוק איתן׳, הוחלט על ידי התומכים והידידים לחנוך את בית הקהילה היהודית בלימסול במהירות האפשרית, וזאת לזכותם של החיילים הלוחמים, ובאופן שמיימי לחלוטין, ביום ראש חודש אלול, בשעה 19:00 בערב, בדיוק ביום ובשעה בהם התקיים טקס קביעת המזוזה של בית חב"ד ופתיחתו לפעילות, או אז נכנסה לתוקפה הפסקת האש האחרונה בהחלט של המבצע, וחיים נצלו.

לבית חב"ד ניתן השם ׳צוק איתן׳ - לזכרם של החללים במבמצע, ולעילוי נשמתם

 

 

Chabad shluchim

Rabbi יאיר בייץ׳

Chabad Shliach

Mrs. גאולה בייץ׳

Chabad Shlucha

We are available here

Porfyriou Dikaiou 5, Limassol 3095, Cyprus
35796572770
35796572770
Rabbi@chabadlimassol.com